Log in

Cuộc thi Bó Hoa Online Vietnam 2020, chủ đề "HI VỌNG"

Cuộc thi là 100% phi lợi nhuận với mục đích kêu gọi sự ủng hộ ngành hoa Việt Nam. Ngành hoa trồng trong nước hiện đang bị ảnh hưởng cực kì trầm trọng, ước tính bị hủy trên 80%. Hàng trăm shop hoa phải đóng cửa. Hàng ngàn thợ bị thất nghiệp. Cuộc thi mong muốn truyển tải giá trị tinh thần và vẻ đẹp của hoa nội với thông điệp HI VỌNG vào 1 tương lai tươi sáng đến công chúng để công chúng ủng hộ cho ngành hoa vượt qua thời gian khó khăn của dịch bệnh. Thúc đẩy sự sáng tạo đối với các dòng hoa trong nước.

BÀI DỰ THI (69 bài)

Đặng Quốc Bảo

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đặng Quốc Bảo

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thanh Chà

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đỗ Quí Châu

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Khoa Vũ Cử

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hoàng Dung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lê Đình Duy

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lê Đình Duy

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lê Đình Duy

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đàm Ngọc Hiếu

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đàm Ngọc Hiếu

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đàm Ngọc Hiếu

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trần Thi Thu Hiền

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đinh Thị Thiên Hương

Tác phẩm dự thi

Nguyễn Tuyết Hồng

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Văn Khoa

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Phan Linh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trương Tấn Linh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trương Tấn Linh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Đức Lợi

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Đức Lợi

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Võ Thị Hồng Nhung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Văn Nhân

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Văn Nhân

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Bào Thị Huỳnh Như

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Bào Thị Huỳnh Như

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Anh Nhựt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Anh Nhựt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Anh Nhựt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lê Thanh Phong

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trương Phương

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đàm Ngọc Phương

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Lê Vĩnh Quang

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Lê Vĩnh Quang

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Lê Vĩnh Quang

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hữu Quân

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Trần Minh Quý

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Trần Minh Quý

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Vũ Thanh Quỳnh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Vũ Thanh Quỳnh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hoàng Sơn

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trần Xuân Thanh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trần Xuân Thanh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Trần Xuân Thanh

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Bùi Đức Thuận

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Bùi Đức Thuận

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đào Xuân Thuận

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đào Xuân Thuận

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đào Xuân Thuận

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thị Thảo

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Minh Tiến

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lý Tâm Trung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Lý Tâm Trung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thành Trung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Thành Trung

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Phạm Minh Tâm

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đỗ Thị Ngọc Tùng

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đỗ Thị Ngọc Tùng

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hoàng Anh Tú

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hoàng Anh Tú

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Hoàng Anh Tú

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Việt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Việt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Nguyễn Việt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Đặng Nhất Việt

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

Hoàng Văn Đông

Tác phẩm dự thi
Xem tài khoản Facebook

THỂ LỆ CUỘC THI

1) Thiết kế: bó hoa tươi cầm bằng 1 tay - “hand-tied bouquet”

Định nghĩa bó hoa “Hand-tied bouquet”

Bó hoa bao gồm các thành phần hoa lá tươi, có thể kèm một số nguyên vật liệu không tươi, tất cả được kết theo bó vào 1 điểm chính. Các nguyên vật liệu có thể thiết kế tỏa ra từ điểm này hoặc theo hướng song song. Bó hoa chỉ được có 1 điểm bó chính duy nhất.
Bạn có thể sử dụng thêm phần khung (không bắt buộc). Phần khung này được tạo ra bởi nguyên liệu tươi và không tươi, và có thể được gắn kèm vào trong bó hoa.
Phần lớn các nguyên vật liệu tươi phải được đặt trực tiếp vào nước để đảm bảo độ tươi.

2) Yêu cầu đặc biệt về Chủ đề:

Màu sắc là tiếng nói chung của nhiều ngôn ngữ. Phần thi yêu cầu bạn tạo ra 1 bó hoa có màu sắc thể hiện sự Hy Vọng, năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan.

3) Yêu cầu về phần nhìn:

Ít nhất 60% của phần nhìn của thiết kế phải được thể hiện các nguyên vật liệu hoa lá tươi

4) Yêu cầu về Hình dáng / Kích thước:

Không có yêu cầu về Hình dáng và kích thước. Tuy nhiên, phải đảm bảo tỉ lệ cân đối và bó hoa có thể cầm được bởi 1 người bình thường bằng 1 tay.

5) Yêu cầu quan trọng về Nguyên vật liệu sử dụng

Hoa, lá, thực vật tươi: nguồn gốc phải trồng tại Việt Nam (không dùng hoa lá thực vật nhập khẩu, bao gồm cả từ Trung Quốc). Mục tiêu cuộc thi là để kêu gọi sử dụng hoa lá thực vật trồng trong nước, ủng hộ các nhà vườn trong nước trong thời gian dịch khó khăn này.

Hoa, lá, thực vật khô: nguồn gốc phải trồng tại Việt Nam.
Phụ liệu: Có thể sử dụng các phụ liệu (không phải hoa lá thực vật) có nguồn gốc xuất từ trong và ngoài nước Hoa lá giả: Không được phép sử dụng
Ví dụ: Lá bạc đã được trồng tại Đà Lạt thì được sử dụng.
Ví dụ: cỏ lau khô nhập từ Trung Quốc để khô là không đạt yêu cầu.

Ban cố vấn chương trình sẽ chỉ chọn các thiết kế thỏa mãn các yêu cầu nguyên vật liệu này để gửi cho Ban giám khảo chấm điểm. Những thiết kế không thỏa mãn các yêu cầu này sẽ bị loại.

6) Bài đăng kí:

Gồm các thông tin cá nhân:
1) Họ và tên
2) Số điện thoại
3) Link facebook cá nhân
4) Một tấm hình chân dung cá nhân để đăng trên web chung với bài thi

Và tối đa 3 thiết kế. Với mỗi thiết kế sẽ cần 5 tấm hình độ phân giải cao

 • Hình 1: hình tổng thể
 • Hình 2: hình chi tiết của phần điểm cột chính của bó hoa
 • Hình 3: hình ảnh bên hông bó hoa
 • Hình 4: hình ảnh từ mặt trên chụp xuống
 • Hình 5: hình chi tiết của phần nào của bó hoa mà bạn thấy đặc biệt nhất

Ví dụ mẫu:

Yêu cầu về hình ảnh:

 • Không được phép có người mẫu khỏa thân hay bán khỏa thân trong bất cứ tấm hình nào.
 • Mỗi tấm hình phải có dung lượng trên 4MB. Hình ảnh phải chụp rõ nét, đạt tiêu chuẩn chụp hình thiết kế hoa nghệ thuật.
 • Hình ảnh có thể chụp tại:
  • Ngoại cảnh thiên nhiên: phải đảm bảo không đính kèm hình ảnh nhà cửa xe cộ.
  • Chụp trong studio.

7) Thời hạn:

Bắt đầu từ 1 tháng 4 đến 5PM ngày 07 tháng 05 năm 2020, giờ Việt Nam
Kết quả sẽ thông báo vào ngày 12/05/2020
Bài đăng kí gửi vào địa chỉ email sau: vietnamfloraldesigners@gmail.com

Thí sinh có thể sử dụng Google Drive để gửi hình ảnh dung lượng lớn. Nếu thí sinh không có Google Drive, có thể gửi mail từng tấm hình một.

Sau khi nhận được bài dự thi, chúng tôi sẽ phản hồi qua email xem bài của thí sinh có hợp lệ hay không.

8) Thông tin liên hệ và cập nhật tin tức của chương trình:

Các thông tin của chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên tại:
Fan page: Vietnam Floral Designers
Facebook group: VietnamFloralDesigners

9) Hỗ trợ từ ban tổ chức:

Nếu các bạn thí sinh có bất kì thắc mắc gì về kĩ thuật của thiết kế “Hand-tied bouquet” trong đề bài thi, cách chụp hình và các điều lệ, xin vui lòng liên hệ các thành viên Ban Cố Vấn chương trình để đảm bảo không làm sai và phạm luật. Hoặc các bạn thí sinh có thể gửi câu hỏi vào email: vietnamfloraldesigners@gmail.com

Đây là thời gian khó khăn của các florists về mặt tìm hoa, nguyên vật liệu, phụ liệu, và gặp nhiều khó khăn về tài chính, nên ban tổ chức xin phép hỗ trợ các khoản sau cho các bạn tham gia chương trình:

 • Hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi tác phẩm đạt tiêu chuẩn của mục số 6. Ban tổ chức sẽ liên hệ lại các florist về việc chuyển khoản hỗ trợ này sau khi cuộc thi kết thúc
 • Hỗ trợ chụp ảnh Studio miễn phí tại TP Hồ Chí Minh: các bạn có thể liên hệ Ms Loan 0908 685422 để đặt lịch hẹn chụp tại Studio địa chỉ chụp 243 Hai Bà Trưng, quận 3. (Do điều kiện không cho phép, việc hỗ trợ này chỉ tạm áp dụng tại TP Hồ Chí Minh). Các bạn florists nên đặt lịch hẹn sớm để ban tổ chức có đủ thời gian chỉnh sửa hình ảnh trước khi hết hạn cuộc thi.

10) Giải thưởng:

 • Giải nhất: 5 triệu
 • Giải nhì: 3 triệu
 • Giải ba: 2 triệu

Giấy chứng nhận: Các bạn đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận có chữ kí xác nhận cực kì có giá trị của các thành viên ban giám khảo. Thời gian nhận giấy chứng nhận này sẽ cần từ 3-4 tháng kể từ ngày công bố kết quả vì cần phải gửi cho từng giám khảo kí.

Các thiết kế thắng giải sẽ được đăng trên báo Fusion Flowers Magazine và báo Floral Today (Hàn Quốc)

11) Mục tiêu hậu chương trình:

Thời gian để dịch bệnh kết thúc và ngành hoa cần nhiều tháng nữa để có thể trở lại được gần như thời điểm trước khi dịch bệnh. Ngay sau khi chương trình kết thúc, vào tháng 5, chương trình sẽ liên kết với các báo đài để sử dụng hình ảnh của chương trình trong các mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục tiêu chính sau: Truyền tải giá trị tinh thần và vẻ đẹp của hoa nội với thông điệp HI VỌNG vào 1 tương lai tươi sáng hơn đến công chúng để công chúng ủng hộ cho ngành hoa trong nước đang trong thời kì dịch bệnh cực kì khó khăn.